Sekojošajā Varavīksnes Kristus lūgšanā, kuru ir sastādījuši lesbiešu kristiešu autore Kītredža Čerija (Kittredge Cherry) un geju teologs Patriks S. Čens (Patrick S. Cheng), caur varavīksnes karoga krāsām tiek atsegtas tik dažādās Kristus citādības sejas.

Jūnijā, kas tiek atzīmēts kā Starptautiskais LGBT Praida mēnesis, visā pasaulē plīvo varavīksnes karogi. Varavīksnes ir arī nozīmīgs simbols daudzās reliģiskajās tradīcijās. Varavīksnes Kristus lūgšana pagodina LGBT kustības garīgās vērtības.

Lūgšanā saskaņoti ar varavīksnes karoga krāsām iekļauti septiņi Kristus citādības modeļi, kādus tos atsedz Patrika Čena (Patrick Cheng) grāmata “From Sin to Amazing Grace: Discovering the Queer Christ.”

Progresīvie kristieši tic, ka homoseksualitāte nav grēks. [Bībeles] pētnieki bilst, ka Bībele nenosoda mīlošas viendzimuma attiecības. Tādējādi baznīcām būtu jāpieņem un jāapstiprina LGBT cilvēki. Varavīksnes Kristus lūgšana izaug no izpratnes par LGBT cilvēkiem kā dabisku Dieva radības daļu.

Lūgsim…


Varavīksnes Kristu, Tu iemieso visas pasaules krāsas. Varavīksnes kalpo kā tilti starp dažādām esamībām: debesīm un zemi, austrumiem un rietumiem, citādajiem un ne-citādajiem. Iedvesmo mūs atcerēties tās vērtības, kuras skaidri izteiktas lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu kopienas varavīksnes karogā.

Sarkanā ir dzīves, dvēseles pirmsākumu krāsa. Dzīvais un Sevi mīlošais Kristu, Tu esi mūsu Pirmsākums. Atbrīvo mūs no kauna un dāvā mums veselīga lepnuma žēlastību, lai mēs varētu sekot mūsu pašu iekšējai gaismai. Ar sarkano svītru varavīksnē mēs pateicamies Dievam, ka viņš mūs ir radījis tieši tādus, kādi esam.

 

Oranžā ir seksualitātes, dvēseles uguns krāsa. Erotiskais Kristu, Tu esi mūsu Uguns, Vārds, kas tapis miesa. Atbrīvo mūs no izmantošanas un dāvā mums kopīgu attiecību žēlastību. Caur oranžo svītru varavīksnē aizdedz kaisles uguni mūsos.

 

Dzeltenā ir pašapziņas, dvēseles kodola krāsa. Ārējais Kristu, Tu esi mūsu Kodols. Atbrīvo mūs no slepenības skapjiem un dāvā mums spēku un žēlastību kļūt atklātiem. Caur dzelteno svītru varavīksnē radi mūsos pārliecību.

 

Zaļā ir mīlestības, dvēseles sirds krāsa. Ārpus Likuma pasludinātais Kristu, Tu esi mūsu Sirds, kas salauž mūsu pasludinātos mīlestības likumus. Pasaulē, kas apsēsta ar morālo tīrību, tu aizskar slimos un ēd kopā ar izstumtajiem. Atbrīvo mūs no pakļaušanās un dāvā mums brīvības garu. Caur zaļo svītru varavīksnē piepildi mūsu sirdis ar nepieradinātu žēlsirdību pret ikvienu.

 

Zilā ir pašizpausmes, dvēseles balss krāsa. Atbrīvotāj Kristu, Tu esi mūsu Balss, runājošs pretī visu formu apspiešanai. Atbrīvo mūs no apātijas un dāvā mums aktīvisma žēlastību. Caur zilo svītru varavīksnē motivē mūs rīkoties vienlīdzības, taisnīguma mērķa labad.

 

Violetā ir vīzijas, dvēseles vieduma krāsa. Savstarpēji vienojošais Kristu, Tu esi mūsu Viedums, radot un atbalstot universu. Atbrīvo mūs no izolācijas un dāvā mums savstarpējas neatkarības žēlastību. Caur violeto svītru varavīksnē savieno mūs vienu ar otru un ar visu radību.

 

Varavīksnē krāsas apvienojas, lai radītu vienu krāsu, universālās apziņas kroni. Visus caurstrāvojošais un ietverošais Kristu, Tu esi mūsu Kronis, reizē esot cilvēcīgs un dievišķs. Atbrīvo mūs no sastingušām kategorijām un dāvā mums ar tevi cauraustas personības. Caur varavīksni vadi mūs pāri “tikai balts vai melns” domāšanai uz dzīves pieredzi, kas ietver visas spektra krāsas.

Varavīksnes Kristu, Tu ienes gaismu pasaulē. Tu esi radījis varavīksnes kā apsolījumu atbalstīt visu dzīvo uz pasaules. Varavīksnes telpā mēs varam ieraudzīt visus paslēptās saites starp seksualitātēm, dzimtēm un rasēm. Līdzīgi varavīksnei, dari arī mūs spējīgus ietvert visas pasaules krāsas!

Āmen.


Latvian: Translated by Didzis Kukainis. Tulkoja Didzis Kukainis.

Kittredge Cherry
Follow

Kittredge Cherry

Founder at Q Spirit
Kittredge Cherry is a lesbian Christian author who writes regularly about LGBTQ spirituality.She holds degrees in religion, journalism and art history.She was ordained by Metropolitan Community Churches and served as its national ecumenical officer, advocating for LGBTQ rights at the National Council of Churches and World Council of Churches.
Kittredge Cherry
Follow